Insändare

Insändare: Sluta nedvärdera våra småskolor i Svenljunga

Insändare Artikeln publicerades

Är det så enkelt att våra barn och pedagoger behövs för att uppfylla era beräkningar för de nya skolorna, undrar Mårdaklevs byalag och Mårdaklevs föräldraförening.

Då kommunstyrelsens vice ordförande, Johan Björkman, presenterar sitt och Moderaternas ”nya” förslag om skolan i Svenljunga kommun, blir vi både ledsna och arga. Borta är löften om långsiktighet, planering, nya skolhus och så vidare. Kvar är istället en omedelbar flytt av nära hälften av Mårdaklevs skolas elever till en skolbyggnad sämre än den de har i dag och utan idrottshall dessutom.

Tidsplanen? Snarast möjligt givetvis, det vill säga hösten 2018. Att våra fantastiska pedagoger redan lagt scheman och planerat undervisningen finns det noll förståelse för, och så undrar vissa varför man har svårt att behålla personal.

Hur de tvångsförflyttade eleverna gynnas av paniktilltaget har vi svårt att förstå. Omöjligt är också att förstå hur kunskapen och miljön förbättras för de kvarlämnade barnen i årskurs F–2 när hälften av lekkamraterna försvunnit och antalet vuxna minimerats. Dock förstår vi mycket väl att detta enbart är Björkmans första drag. Och kom inte och säg att detta är ”för barnens bästa”.

Kommunalrådet Stefan Carlsson och övriga socialdemokrater kallar fortfarande jippot för satsning och Stefan Carlsson själv drar det så långt att han ser detta som: ”Ett erbjudande till dem som bor i söder”.

Barnen älskar sin skola, behöriga lärare har flyttat till orten för att arbeta på just vår skola, skolmaten är fantastisk – omgivningen och undervisningen likaså.

Nej, nu får det vara nog med tomma löften, smutskastning och nedvärderingar av våra elevers kunnande och våra verksamheter i stort. Ge oss fakta. Visa oss ritningar på de nya skolhusen, inklusive allt. När och hur kommer ni att bygga om Mårdaklevs skola till förskola? På vilka grunder river ni nuvarande förskola? Varför inte fritids på hemorten? Skolskjuts, hur?

Vilket år skall allt vara klart och vilket år går flytten? Hur förbättras kunskap och miljö för centralortens elever med era nedläggningar? Hur tror ni att renoveringar och positiv information skulle förbättra er chans att rekrytera/behålla personal?

Vilka mätningar visar på att det är eleverna i våra mindre skolor som haltar mest kunskapsmässigt? Varför är det så viktigt för er att lägga ner Mårdaklevs skola, som för övrigt varken har gemensamma aktiviteter med Östra Frölunda eller är färre än 32 elever, som Björkman påstått i BT?

Är det så enkelt att våra barn och pedagoger behövs för att uppfylla era beräkningar för de nya skolorna? Ge oss, och alla andra som undrar, ärliga och sanningsenliga svar på alla frågor och vi kanske kan omvärdera vår syn på saken. Slutligen, en uppmaning till alla er som bara lyssnar på skvaller och egentligen inte har en aning. Ta reda på fakta – eller sluta att vilseleda andra med er okunnighet. Det är våra barn ni pratar om.

Mårdaklevs byalag och Mårdaklevs föräldraförening