Insändare

Insändare: Privata företag inte bättre än Arbetsförmedlingen

Insändare Artikeln publicerades
Foto: Jessica Gow/TT

Svar till Anna-Karin Hatt, Almega, BT 11/4.

Anna-Karin Hatt, vd för Almega, skriver i BT den 11 april att Arbetsförmedlingen inte klarar uppdraget att förmedla jobb. Hon menar att detta är viktigare än någonsin i en tid av extrem kompetensbrist och att fler skulle få jobb om förmedlingsarbetet öppnades för fler aktörer.

Vi delar bilden att arbetsgivare har svårt att rekrytera arbetskraft trots att det finns många arbetslösa. Huvudförklaringen handlar om att arbetsgivarna söker arbetskraft med minst gymnasiekompetens, eller till och med högskolekompetens.

Men bland de inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen saknar många gymnasieutbildning och ännu fler högskoleutbildning. Den arbetskraft som efterfrågas av arbetsgivarna är till stor del uttömd under rådande högkonjunktur.

För att kunna ta de nya jobben måste allt fler arbetslösa sätta sig i skolbänken. Att motivera och få arbetslösa att studera eller bygga på sin utbildning är ett prioriterat område för oss.

Forskningen ger inget tydligt stöd för att privata leverantörer skulle klara matchningen bättre, men de är inte hellre sämre än vad vi är. Därför samarbetar vi sedan många år med externa aktörer som erbjuder arbetsförmedlingstjänster.

Bara under 2017 upphandlade vi externa tjänster till ett värde av 6,8 miljarder kronor av cirka 250 privata leverantörer. Som en jämförelse uppgick Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader, det vill säga löner till förmedlare, lokaler, IT och administration förra året till 8,4 miljarder, alltså drygt tio procent av anslaget.

Annika Sundén, analyschef, Arbetsförmedlingen