Insändare

Insändare: Politikerna måste säkra planetens framtid

Insändare Artikeln publicerades
Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Det krävs genomgripande omställningar i vår energianvändning, skriver Susanna Melchior.

I dag hotas vi av ett flertal globala miljökriser, som vi faktiskt inte vet hur allvarliga de blir eller hur snabbt de slår till. Alarmklockorna ringer för klimatet, för kväve- och fosforbalansen, det snabba utarmningen av arter och markanvändningen. Naturskyddsföreningen påpekar att jordens medeltemperatur inte får stiga med mer än 1,5 grader och att forskningen är mycket tydlig vad gäller denna siffra.

Vi har känt till problemet med växthusgaser sedan 1970-talet. Ironiskt nog har utsläppen bara ökat sedan dess. Forskarsamfundet har larmat om konsekvenserna av vår misshushållning i många år nu, men jag undrar om våra politiker verkligen förstår omfattningen av krisen.

Jag citerar Naturskyddsföreningen: ”Politikerna i Sverige är alla medvetna om faran med en förstärkt växthuseffekt. Ändå händer tyvärr väldigt lite. Det är oerhört viktigt att politikerna agerar nu för att förhindra ytterligare koldioxidutsläpp.”

Så även om Sveriges invånare är duktiga på att återvinna och köpa ekologiskt räcket inte det. Det krävs genomgripande omställningar i vår energianvändning och det kan inte gemene man genomföra på egen hand.

Jag vädjar till politikerna att ta tag i våra barnbarns framtid. Detta är vår tids utmaning och ett arbete över partigränserna måste genomföras. Informera era väljare om läget, och jag kan garantera att många invånare i Sverige kommer att sluta upp bakom er.

Susanna Melchior, Timmele