Insändare

Insändare: Nedskräpningen vid R41 är bedrövlig

Insändare Artikeln publicerades

Företag som påstår sig bry sig om miljön skräpar ner vid R41, påpekar Lars Aspholmer.

Nedskräpningen utmed riksväg 41 vid Sobacken är bedrövlig. Det är i lag förbjudet att skräpa ner, men ändå fortgår den omfattande nedskräpningen utmed riksväg 41 år efter år. Det är helt klart orsakat av transporter till Sobacken och till LBC Borås anläggning. Det handlar bland annat om plast, wellpapp och annat avfall.

Det finns ingen orsak till att invånarna i Viskaforsområdet och Mark ska acceptera att nedskräpningen får fortgå år efter år. Den som skräpar ner måste ta sitt ansvar och när det av olika omstän- digheter blir skräpigt så måste de som skräpar ner helt enkelt ta bort skräpet.

Det är inte bara vår, det är definitivt dags att ta itu med problemet. Inte minst från företag som utåt påstår sig vara bra på det här med miljö.

Lars Aspholmer, ordförande, Kinnarumma naturskyddsförening