Insändare

Insändare: Ge tydligt besked om skolorna i Svenljunga

Insändare Artikeln publicerades
Hillareds skola.
Hillareds skola.

Johan Nolén uppmanar partier i Svenljunga att förklara hur de ser på kommunens långsiktiga skolplan.

I protokollet från Svenljunga kommuns barn- och utbildningsnämnds (BUN) möte från den 10 april framgår det att BUN beslutat, enligt arbetsutskottets förslag, att skolor ska bedrivas på de orter där det i dag bedrivs skolor, att förskolor ska bedrivas på de orter där det i dag bedrivs förskolor. Det framgår även att S, M och L reserverade sig mot detta beslut utan att framlägga egna förslag. Centerpartiet reserverade sig till förmån för eget tilläggsförslag.

Nästa steg, såvitt jag förstår, är att frågan ska tas upp i kommunfullmäktige via kommunstyrelsen, förhoppningsvis i god tid före höstens val. Dock misstänker jag att vissa partier helst vill fördröja ett beslut till efter höstens val, detta då de efter valet kan ta ett ”obekvämt” beslut, alltså att lägga ned ett antal skolor och förskolor och hoppas på att medborgarna glömmer detta under de fyra åren till nästföljande val.

Jag önskar nu att företrädare för de partier som reserverade sig mot beslutet i BUN förklarar hur de ser på Svenljunga kommuns långsiktiga skolplan. Att ge avslag till arbetsutskottets förslag utan att komma med eget förslag tyder på en avsikt att fördröja det slutgiltiga beslutet, vilket mycket väl kan ske i kommunfullmäktige om förslaget från BUN där röstas ned av nämnda partier som har majoritet, eller om ärendet inte tas upp i kommunfullmäktige före valet.

Vilka partier är så modiga att de vågar ta ett slutgiltigt beslut före valet?

Johan Nolén, Hillared