Insändare

Insändare: Ge tågen fler alternativ vid störningar

Insändare Artikeln publicerades
Foto: Johan Nilsson/TT

Vid störningar får resenärerna invänta bussar, vilket resulterar i stora förseningar och minskad tilltro till järnvägen, konstaterar Erik Nilstad.

Återigen har det inträffat trafikstörningar på västra stambanan på grund av nedfallna kontaktledningar strax utanför Alingsås. Hundratals tågresenärer fick sitta i flera timmar utan att kunna lämna tåget. Det är inte första gången detta inträffar.

Från Företagarnas sida har man framfört önskemål att Göteborg skall få två infartsvägar med tåg från Stockholm. Sträckan Göteborg–Alingsås är överbelastad, då snabbtåg, IC tåg, pendeltåg och godståg skall samsas om samma spår.

Den planerade Götalandsbanan Göteborg–Landvetter–Borås kommer inte på överskådlig tid att lösa detta problem.

Genom att bygga ett nytt dubbelspår sträckan Borås–Herrljunga, en sträcka på fyra mil, vinner man följande fördelar:

* Göteborg får då två infartsvägar med tåg från Stockholm. Vid trafikstörningar på sträckan Göteborg–Alingsås–Herrljunga (nedfallna kontaktledningar, signalfel med mera) finns alternativet Göteborg–Borås–Herrljunga. I dag får resenärerna invänta bussar, vilket resulterar i stora förseningar för resenärerna och minskad tilltro till järnvägen.

* Flaskhalsen Göteborg–Alingsås försvinner, då snabbtågen går över Borås istället för Alingsås.

* Landvetters flygplats, med 6,2 miljoner resenärer per år, får tågförbindelse flera år tidigare än att invänta att hela Götalandsbanan på 440 kilometer blir klar.

* Fördelen med Landvetterbanan (Borås–Herrljunga) är att till exempel Örebro, Töreboda, Skövde, Falköping och Herrljunga får direktförbindelse (utan tågbyten) med Landvetters flygplats.

* Boråsarna får direktförbindelse utan tågbyten med Stockholm.

Erik Nilstad