Insändare

Insändare: Det klassiska tänkesättet måste återupprättas

Insändare Artikeln publicerades
 Hjulet som alltid drivit vårcivilisation framåt är det säregna tänkesätt som uppstod i antikens Grekland, menar skribenten.
Foto: Lefteris Pitarakis
Hjulet som alltid drivit vårcivilisation framåt är det säregna tänkesätt som uppstod i antikens Grekland, menar skribenten.

Vad har egentligen hänt med vår västerländska civilisation, frågar sig Sokrates.

Vår västerländska civilisation är något att vara stolt över. För det är en civilisation som trots sina dalar och toppar både bestått och utvecklats i över 2 000 års tid. Och hjulet som alltid drivit denna civilisation framåt är det säregna tänkesätt som uppstod i antikens Grekland. Låt mig här för enkelhetens skull kalla det för det klassiska tänkesättet.

Förnuft, logik, nyfikenhet, öppenhet och självkritik är saker som kännetecknar det klassiska tänkesättet. Det är också ett tänkesätt där människorna alltid har strävat efter att förbättra sig själva från en generation till en annan.

Emellertid har jag en känsla av att vårt västerländska hjul sakta bromsat in. Varför har vårt hjul bromsat in? Vad har egentligen hänt med vår västerländska civilisation? Vart tog de kvalitativa idealen vägen? Vart tog allt det klassiska vägen?  Jag ser tre primära orsaker till detta:

För det första har det klassiska tänkesättet allt sedan 1800-talets slut varit attackerat av allehanda ”förnyare”. Exempel på detta är den så kallade modernismen, där begreppet skönhet reducerats till något som blott ligger i betraktarens ögon. Av denna anledning kan numera en själlös betonglåda betraktas som ett ”hus”.

För det andra har den självkritik som har sin grund i kommunistisk idétradition tagit absurda och oförnuftiga proportioner. Detta så till den grad att vår egen kultur och historia blott reducerats till något man numera ska skämmas över. Ett exempel är hur vi, dagens västerlänningar, lär ha en nutida ”skuld” till olika folk och länder som föregående generationer orsakat.

För det tredje har det fria ordet kommit att bli allt mer inskränkt genom lagar och sociala tabun. Genom detta har även den fria tanken kommit att bli allt mer begränsad.

Så om hjulet ska kunna snurra fritt måste sålunda det klassiska tänkesättet och dess höga kvalitativa ideal återupprättas i Västerlandet.

Sokrates