Insändare

Insändare: Dags att förbjuda störande försäljning

Insändare Artikeln publicerades
Foto: Sandra Nordin

Om någon trots allt vill bli uppringd av försäljare kan denne få anmäla sig till ett särskilt register, anser J Torben Staehr.

Uppsökande försäljning såsom dörrförsäljning, telefonförsäljning och uppsökande försäljning på gatan är stressande, ren onytta samt slöseri med den begränsade resursen mänsklig tid och bör därför förbjudas.

Om någon trots allt vill bli uppringd av försäljare kan denne få anmäla sig till ett särskilt register. Försäljning bör fortfarande få ske på allmän plats, men man bör inte få hejda eller kontakta någon enskild individ. Även att tigga, predika, agitera samt värva till organisationer bör lyda under dessa regler.

Högtalare på offentlig plats bör också förbjudas. Tillstånd för högtalare bör emellertid ges till uteserveringar med musik som inte stör, festivaler, offentliga tal samt politiska demonstrationer. Gatumusiker utan högtalare kan däremot vara ett trevligt inslag i stadsbilden.

Slutligen bör trafikpolisen ta krafttag mot motorfordon med bristfälliga ljuddämpare. Om vi beslutar på dessa vis blir gaturummet mycket behagligare, men vi håller oss fortfarande till den kloka svenska traditionen lagom.

J Torben Staehr