Insändare

Insändare: Bygg ny väg i Herrljunga

Insändare Artikeln publicerades

Det gäller nu att se framåt och få en bra väg som förenar kommunen, anser Christina Abrahamsson.

Det är dags nu! Vad är det man väntar på egentligen? Ända sedan kommunerna Gäsene och Herrljunga slogs samman 1974 (bara 44 år sedan) bestämdes att en väg skulle byggas mellan Ljung/Annelund och Herrljunga, ett bra sätt som sammanförde de största orterna i kommunen.

Vad som sedan hände i historien kan det bara spekuleras om, det gäller nu att se framåt och få en bra väg som förenar kommunen samt att väg 183 behöver en ny sträckning.

Ett förslag behöver arbetas på från politiken i Herrljunga kommun. Förslaget behöver presenteras i Sjuhärads kommunalförbund, som i sin tur för det vidare för att i slutfasen hamna hos Trafikverket, vilket ska utföra projektet om det inte är så att kommunen bestämmer sig för att finansiera en del av vägen. Då går det snabbare och då blir det också verklighet av att projektet startar och att vi snabbare kan se en färdig väg mellan de båda orterna, som för länge sedan borde varit sammanbundna med en vägsträcka.

Vad är då vinsterna på en ny vägsträcka väg 183 S. Björkbacken–Mollavägen–Hönestorp? Vägen finns med i översiktsplanen. En trafiksäkrare väg för tunga fordon. Trafiksäkrare för räddningstjänst (ambulans). Vid SOS alarm behöver man inte korsa järnväg två gånger. Miljö- och trafiksäkrare skolväg. Trafiksäkrare väg att förflytta sig till och från Borås och Ulricehamn från Herrljunga när det gäller arbetspendling

Herrljunga kommun tillhör Sjuhärads kommunalförbund, vilket gör att en bra, trafiksäkrare väg behöver finnas mellan orterna med mera.

Christina Abrahamsson (M)