Insändare

Insändare: Borås grundskola är ett fullkomligt kaos

Insändare Artikeln publicerades
Foto: Anders Robertsson

Har Borås stad råd med ännu en skola som inte lyckas i sitt uppdrag, frågar skribenten.

Det går inte att läsa tidningen utan att man märker att det finns problem i Borås stads skolor. Den ena skolan efter den andra får hot om viten och på en del skolor faller vitet ut. De som får betala är ytterst elever i behov av stöd. Elevhälsan (skolsköterskor, kurator med flera) går på knäna och lyckas inte anställa personal. Det resulterar återigen i att de elever som mest behöver stöd inte får det i den utsträckning skollagen ger dem rätt till.

Skolinspektionen har gjort en ny inspektion av elevhälsan i Borås stads grundskolor, som uppenbarligen inte fungerar som det förväntas och risken finns att det blir ytterligare viten.

”Tro inte att ni verksamhetschefer och förvaltningschef kan flytta oss lärare som schackpjäser bland skolor inom staden.”

Man kan tycka att grundskolenämnden borde uppskatta att det finns fungerande skolor, med behöriga lärare, engagerad personal, erfarna rektorer och en fungerande elevhälsa. Så är det på vår skola, Engelbrektskolan. Varje dag kommer nästan 800 elever till skolan där de får god undervisning. Sällan ställs lektioner in, skolan arbetar med grön flagg, elevråd, antimobbningsgrupper, temadagar, kultur och är en stolt bärare av traditioner, som till exempel Engelbrektsdagen. Vårt arbete över stadiegränserna från förskoleklass till årskurs 9 resulterar i en skola som präglas av trygghet och studiero.

Denna väl fungerande skola riskerar nu att plockas isär. Trots att vi har plats för 60 förskolebarn sätts det i höst upp dyra paviljonger på närliggande skolor för att ta emot en del av våra Engelbrektselever. Det vi har fått höra är att beslut tas ”ett år i taget”. Vilken skola klarar att bygga en verksamhet under dessa förutsättningar? Vilka föräldrar är nöjda med beslut som tas på dessa grunder?

Det råder kaos inom grundskolan i Borås stad och värre blir det när det inte finns någon framförhållning i planeringen för hur skolan ska organiseras. Det vi vill se är beslut som både är fackligt förankrade och samverkade, något som inte är självklart i grundskoleförvaltningen.

Tro inte att ni verksamhetschefer och förvaltningschef kan flytta oss lärare som schackpjäser bland skolor inom staden utifrån de beslut ni tar. Vi är stolta över att arbeta på Engelbrektskolan och vill fortsätta med det. Tvingas vi behöriga lärare att byta skola så väljer vi att flytta utanför kommungränsen och samtidigt få en högre lön. Har Borås stad råd med ännu en skola som inte lyckas i sitt uppdrag? Alla vi som arbetar på Engelbrektskolan vill fortsätta med det vi är bra på, att erbjuda en trygg skola där elever trivs och når långt i sin kunskapsutveckling.

Tankar från Engelbrektskolan