Insändare

Insändare: Bevara alla skolor i Svenljunga kommun

Insändare Artikeln publicerades
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Grundskolan bör bygga på småskalighet, anser SD i Svenljunga

Vi i Sverigedemokraterna i Svenljunga ser skolorna i kommunen som en framtid. För att ytterligare förstärka trygghetssträvandena ser vi ett stort värde i bevarandet av de bygdeskolor som fortfarande finns kvar. Sverigedemokraterna vill därför öka resurserna till skolorna i kommunen, skolan måste få kosta pengar.

Vi måste sluta tänka kortsiktigt och istället se skolan och våra barn och ungdomar som en framtida investering. För att få ett fungerande samhälle i stort krävs att skolan lyckas med sin uppgift. Av den orsaken är det viktigt att låta grundskolan bygga på småskalighet. Sverigedemokraterna vill därför motverka trenden där mindre skolor läggs ned till förmån för större, samtidigt som vi vill bevara och om möjligt utöka antalet befintliga bygdeskolor.

Som ett led i att öka tryggheten för eleverna och för att motverka att skolorna blir för stora, menar vi att skolorna huvudsakligen bör delas upp i F–6 och 7–9. Det kan dock finnas tillfällen då det är motiverat att driva en enskild skola som en F–9-enhet. Centralt måste dock alltid vara att skolan inte blir för stor.

Christer Schönander, ordförande, Sverigedemokraterna Svenljunga

Patrik Thoren, vice ordförande, Sverigedemokraterna Svenljunga