Insändare

Insändare: Arroganta politiker i bostadskrisens Borås

Insändare Artikeln publicerades

Frågor besvaras inte, argument ignoreras, insändare bemöts inte, konstaterar Johan Seger.

Brämhult är det senaste exemplet där kommunen kör över boråsarna och bygger nya bostäder utan att ta hänsyn till de närboende. En delegation från Brämhult vittnar i BT 18/4 om att de bemötts på ett förminskande och fördummande sätt av ansvariga politiker. Det är en erfarenhet jag delar i samband med planprogram Hestra som är i startgroparna, med 1 000 nya bostäder under åren 2020-2035.

Att fjärma sig från sina medborgare är uttryck för den maktfullkomlighet som kännetecknar vissa politiker i Borås. Frågor besvaras inte, argument ignoreras, insändare bemöts inte. Jag har inte ens fått svar på varför Borås stad agerar tvärtemot sin egen översiktsplan och grönområdesplan. De är tydligen enbart meningslösa pappersprodukter.

Ett annat exempel är hur det kan vara möjligt för Borås stad att trolla bort  Boverkets föreskrivna skyddsavstånd på 400 meter från industriutsläpp. I en fantastisk rapport där kommunen utredde sig själv, anges spridningen av 15 ton lösningsmedel i stort sett begränsad till taket på fabriken.

Det bidrar till politikerförakt när ledande Borås- politiker bemöter människor med arrogans och elitism. Att mobba sina väljare kan inte vara ett framgångsrecept. 

Johan Seger