Insändare

Humanism i centertappning

Insändare ,
Foto:FREDRIK SANDBERG / TT

Förklara gärna närmare hur humanismen enligt Centerpartiet ser ut i modern tappning, uppmanar Stig Hallgren.

Jag är sedan barnsben tilltalad av den politik Centern bedriver. På debattsidan i BT den 26 maj siktar två centerpartister in sig på olagliga markockupationer mestadels begångna av EU-migranter. Äganderätten är, menar de, och har alltid varit en viktig grund i vårt samhälle. Hur den skall fredas upptar större delen av artikeln.

På de sista raderna säger sig författarna vara medvetna om att EU-migranternas illegala bosättningar i grunden är en följd av ett mycket större problem, nämligen att bosättarna är fattiga och utsatta människor som inte får den hjälp de behöver i sina hemländer. Författarna menar att de har förslag för hur detta skulle kunna fungera bättre på europeisk nivå. Humanismen nämns alltså sist i artikeln och beskrivs, förefaller det, som: ”Vi kan aldrig acceptera att någon bryter mot lagen och inskränker andra människors frihet”.

Får jag då ställa en fråga: Hur vore det att med hjälp av det förslag ni ställer invänta att EU-migranterna skördar frukten av dettas genomförande. Kanske bryter de bosättande EU-migranterna upp och återvänder fredligt hem. Förklara gärna dessutom närmare hur humanismen enligt er och Centerpartiet ser ut i modern tappning. Det förefaller mig som om den kommer sist på agendan, det vill säga så som ni placerat den i artikeln.

Stig Hallgren