Insändare

Hög tid för SD och Alliansen att pudla

Skolvalet Artikeln publicerades
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Efter att ha bevistat den av Borås Tidning arrangerade Nyhetsbaren gällande det aktiva eller obligatoriska skolvalet, som Alliansen med hjälp av Sverigedemokraterna drev igenom hösten 2016 i Borås stad, ställer man sig frågan:

Varför denna fullständigt meningslösa ”reform”? En ”reform” som enbart medför en ökad administration, ökade kostnader för Borås stad och ett stort lidande och en stor oro bland barn och deras familjer. I första hand då för de barn/familjer som inte fick börja på den skola som de valt i första hand och som ligger närmast hemmet.

”Alliansen och Sverigedemokraterna har av ideologiska skäl nu målat in sig i ett hörn.”

Av cirka 2 500 barn/familjer är det 191 som inte har fått sitt förstahandsval. Cirka 90 barn/familjer har nu överklagat till Borås stad och begärt att få byta skola, och cirka 40 barn/familjer har överklagat kommunens beslut till förvaltningsrätten.

Ulf Sjösten (M) talade bland annat om ”egna kloka val”,” bestämma själva”, ”minskad segregation”, ”att tänka utanför boxen” och att ”de allra flesta fått sina förstaval tillgodosedda”. Blev det ökad valfrihet och blev det en minskad segregation?

Anna Svalander (L) menade att 92 procent av alla barn/familjer var nöjda med sin placering. Men de 8 procent eller 191 barn/familjer som inte var nöjda? Det är 191 för många! Hur stor var denna siffra tidigare år innan det aktiva eller obligatoriska skolvalet infördes?

Hayne Hedin (tjänsteman) hade inte riktigt klart för sig vilka regler som gällde vid placering. Att ett barn som ser sin skola från sitt fönster men ändå tvingas till en annan skola 4,7 kilometer bort, visar väl med all önskvärd tydlighet en brist på flexibilitet och sunt förnuft i systemet. Det är faktiskt barn och deras familjer bakom varje placering.

Alliansen och Sverigedemokraterna har av ideologiska skäl nu målat in sig i ett hörn. Med gamla mossiga idéer och värderingar från 1990-talet, där Milton Friedman, Margaret Thatcher och NPM (New Public Management) var ”inne”, står man nu och skrapar med foten och vidhåller att man inte gjort något fel. Vi får bara hoppas att man snabbt och tassande kan förflytta sig från detta individualistiska hörn med svansen mellan pudelbenen och göra en riktig "pudel”. ”Vi erkänner. Detta var ett vansinnigt dumt beslut. Vi får börja tänka utanför den ideologiska boxen”. Än finns det tid att ändra sig.

Tack till Karl Hallerup för insändaren: ”Obligatoriskt skolval förstör vårt samhälle”, BT 7/3.

Ove Arvidsson, Sandared, lärare