Insändare

Hallå Brittas grannar – gör om och gör rätt!

Funktionshinder Artikeln publicerades

Britta drabbades av olycka, miste bägge sina ben och behöver nu en plattformshiss i trapphuset, men grannarna i bostadsrättsföreningen säger nej. Hissen har beviljats av Borås kommun, avdelningen för bostads- anpassning. Innan beslut tas utreder man om det är möjligt att installera hissen med hänsyn till brandsäkerhet, utrymningsvägar, sjuktransport, framkomlighet med ambulansbår etcetera. Alltså en professionell bedömning gjord av kompetent personal. Får man anta.

Det vore ju då rimligt att tro att bostadsrättsföreningens styrelse har tillräckligt med underlag för att ta ett, för Britta, positivt beslut. Nej, istället informerar man grannarna som gör bedömningen att det blir svårt att komma förbi med tvättkorgen!?

Hmm... hur var det nu igen? ”Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, ska ni också göra för dem”. Ja, åtminstone i möjligaste mån och detta borde väl ändå vara möjligt? Snälla Brittas grannar – gör om och gör rätt!

En annan granne, någon annanstans