Insändare

Flytta Kulturskolan till Simonsland

Lars Gustaf Andersson (L) Pirita Isegran (M) Lena Medelius (M) Ann-Britt Bohman (C) Catharina Rapp (C) ,
Foto:Niclas Liljenby

Kulturskolan skulle få ett lyft genom att verka i Simonsland, menar de borgerliga i kulturnämnden.

Allianspartierna i kulturnämnden vill utveckla Kulturskolan, så att fler elever kan få en bra möjlighet att utveckla sina förmågor inom kulturens område. För att Kulturskolan ska klara det krävs inte bara fler lärare, det krävs också nya lokaler.

För oss allianspartier är det självklart att lösningen på Kulturskolans lokalbehov stavas Simonsland. Genom att hyra in oss där får vi tillgång till fantastiska lokaler i ett kreativt område som är i ständig utveckling. Kulturskolan skulle få ett lyft genom att verka i Simonsland som har ett utmärkt läge sett till kommunikationer och i övrigt ett centralt läge. Med tanke på de utvecklingsplaner som finns och som fastighetsägaren har presenterat ser vi det som en möjlighet att stärka kulturens redan starka roll i Borås.

Allianspartierna uppmanar de rödgröna att ta fram underlag för en inhyrning av Kulturskolans lokaler till Simonsland. Kulturskolan får ändamålsenliga lokaler i ett område som sprudlar av kreativitet, Simonsland fortsätter utvecklas och vi kan använda Kulturskolans befintliga lokaler till andra verksamheter.