Insändare

Fair Trade kan ge människor ett bättre liv

Anders Hjorth ,

I höstas enades FN:s generalförsamling om 17 ambitiösa hållbarhetsmål som alla världens länder gemensamt ska arbeta mot för att nå en hållbar utveckling. Agenda 2030, som hållbarhetsmålen kallas, sätter fokus på det som blivit uppenbart – att fattigdomsbekämpning och ett förändrat klimat är två utmaningar som är tätt sammanknutna och kräver gemensamma lösningar. För att nå dit är handel ett viktigt och kraftigt verktyg. Men för att handel ska vara ett fungerande verktyg även för de allra fattigaste, krävs det att den sker med respekt för både människa och miljö.

Jag har personligen mött Fairtrade-producenter på alla kontinenter. Kaffeodlare i Costa Rica, arbetare på rosplantager i Kenya och bomullsodlare i Indien och kan intyga att Fairtrade har en avgörande betydelse för att ge människor ett bättre liv som de själva kan påverka.

Genom att välja Fairtrade-märkt är du med och bidrar till att lyfta människor ur fattigdom. Genom ditt val vet du att de Fairtrade-certifierade producenterna fått en betalning som täcker kostnaden för en hållbar produktion. Producenterna får också en extra Fairtrade-premie som t ex används för investeringar i skolor, kliniker eller infrastruktur. Fairtrade-premien ger också odlare möjlighet att själva investera i och förbättra arbetet med sitt miljöarbete och sin klimatpåverkan.

För att nå visionen i Agenda 2030 om en hållbar värld fri från fattigdom behövs ett engagemang från flera håll. Att välja Fairtrade-märkt och verka för en rättvis handel är ett steg i rätt riktning, och något vi alla kan göra genom våra val i butiken. Det tycker jag är något som är värt att göra fler uppmärksamma på när vi firar World Fair Trade Day runt om i hela världen den 14 maj!