Insändare

En häpnadsväckande anklagelse från SD

Replik Artikeln publicerades

Svar till Andreas Exner (SD), BT 27/9.

Andreas Exner (SD) påstår i en debattartikel att Vänsterpartiet ”aktivt hjälper illegala personer och motverkar svensk lag”. Detta grundas på det faktum att jag talat på manifestationer för amnesti för ensamkommande ungdomar. Det är en häpnadsväckande anklagelse. I Sverige stiftas lagar av riksdagen och som företrädare för ett av riksdagens partier är det naturligt att ägna sig åt opinionsbildning, eller vill Sverigedemokraterna inskränka yttrandefriheten?

Exner menar vidare att en human asylpolitik leder till höjda skatter som drabbar vårdbiträden och byggnadsarbetare. Det stämmer förstås inte. De ensamkommande ungdomarna som kom till Sverige under hösten 2015, som lärt sig språket och påbörjat en utbildning, är i själva verket morgondagens vårdbiträden och byggnadsarbetare. De kommer bidra till att vi klarar att upprätthålla en välfärd att lita på för alla invånare.

I de manifestationer som har arrangerats av ensamkommande ungdomar i Borås har bland annat företrädare för Rädda barnen, Röda korset och Svenska kyrkan medverkat. Företrädare som inte alltid har samma uppfattning, men som har enats kring kravet att stoppa utvisningarna till Afghanistan. Flera riksdagspartier har också anslutit sig till detta krav och min förhoppning är att det faktiskt leder till en ny lagstiftning. Att Exner finner det olämpligt att agera för att Sverige inte ska utvisa ungdomar till Afghanistan får stå för honom och hans parti. För mig är det en fråga om anständighet och medmänsklighet.

Ida Legnemark, ordförande Vänsterpartiet Borås