Insändare

Eleverna bör kunna röra sig mer i skolan

Skola Artikeln publicerades

William Hedelin skrev en insändare om de dåliga möjligheterna till att spela fotboll på rasterna på Sandgärdskolan. William beskrev på ett bra sätt vilka fördelar det finns med att anlägga en fotbollsplan på skolan. Som politiker måste man ge William helt rätt. Han sätter fingret på en av de viktigaste utvecklingsfrågorna inom skolan, nämligen hur man får barn och ungdomar att röra sig mera under skoldagen, och hur man kan stimulera till fysiska aktiviteter och spontanidrott. Detta skapar inte bara glädje och trivsel, utan bidrar också till bättre studieresultat.

Av den anledningen kommer vi rödgröna i grundskolenämnden ta initiativ till att ta fram ett generellt upplägg för rörelse och fysisk aktivitet på alla våra grundskolor i Borås.

När det gäller det specifika förslaget som William skrev om, att anlägga en fotbollsplan på Sandgärdskolan, vill vi inte i dagsläget lova för mycket. Dock kommer vi att ta med oss denna fråga och undersöka det noggrant. Det är ett jättebra förslag som William kommit med och vi hoppas och tror att vi inom kort kommer att kunna skapa bättre förutsättningar för fotboll och spontan-idrott på Sandgärdskolan och även på andra skolor i Borås.

Per Carlsson (S), ordförande i grundskolenämnden

Lennart Andréasson (V), andre vice ordförande i grundskolenämnden.