Insändare

Elever mätte hastighet – resultatet nedslående

Insändare ,
Alla ska känna sig trygga i trafiken, så sänk farten i Olsfors så att inga olyckor inträffar, uppmanar skribenterna.
Foto:Emil Langvad/TT
Alla ska känna sig trygga i trafiken, så sänk farten i Olsfors så att inga olyckor inträffar, uppmanar skribenterna.

Den högsta hastigheten var 84 km/tim på en 30-väg. Detta är inte okej, anser eleverna på Örelundskolan.

Vi tycker att trafiken genom Olsfors är farlig eftersom folk kör alldeles för fort. Vi tycker även att hastighetskameror borde sättas upp.

På vår skola har vi undersökt hur fort folk kör på Boråsvägen förbi förskolan Sörån, där hastighetsbegränsningen är 30 km/tim. Vi har mätt hastigheten genom att ta tid på hur fort bilarna kör på en uppmätt sträcka. Med en matematisk formel har vi sedan räknat ut hastigheterna.

Eleverna var utplacerade på olika platser längs vägen genom Olsfors för att mäta hastigheterna på de fordon som passerade. Många höll en bra hastighet, men det var också väldigt många som körde alldeles för fort. Vi mätte hastigheter som låg långt över 30 km/tim, upp till 70–80 km/tim och den högsta hastigheten var 84 km/tim på en 30-väg. Detta är inte okej.

Här är tre argument varför man inte skall köra för fort:

För det första, om folk kör alldeles för fort kan det inträffa olyckor. Om till exempel ett barn springer över vägen och bilföraren kör för fort, hinner föraren inte se barnet. Då kan det hända en allvarlig olycka, vilket kan leda till svåra skador eller att personen dör. Om någon dör kommer man alltid att sörja och detta beroende på att någon förare körde för fort. Alla de som promenerar och cyklar i Olsfors ska känna sig trygga i trafiken.

För det andra leder höga hastigheter ofta till mer avgasutsläpp, vilket är dåligt för miljön. Det kan påskynda den globala uppvärmningen, vilket kommer att göra vår jord ännu varmare, vilket inte blir bra för framtida generationer.

För det tredje är det ekonomiskt dåligt att köra fort eftersom motorn förbrukar mer bränsle. Priset på bensin och diesel är ganska högt. Dessutom kan det bli höga böter när bilförare kör för fort om de blir tagna av polisen, även det är oekonomiskt. Man kan till och med bli av med körkortet och då kanske man inte kan ta sig till sitt arbete. Det kan leda till att man förlorar sin inkomst och det är väldigt dåligt för ekonomin. Då kan det bli svårt att klara sig för föraren och hen måste ha en strikt budget.

Montera hastighetskameror längs sträckan genom Olsfors. Alla ska känna sig trygga i trafiken, så sänk farten i Olsfors så att inga olyckor inträffar.

Eleverna på Örelundskolan i Olsfors gm Daniel Löfgren