Insändare

De rödgröna och SD sviker Fristad

Politik Artikeln publicerades
Bild från stormötet i Fristad den 13 november.
Foto: Jan Pettersson
Bild från stormötet i Fristad den 13 november.

I mitten av november arrangerade Framtid Fristad en debatt om frågor som är viktiga för Fristadsborna. Alla politiska partier som finns representerade i fullmäktige deltog i debatten. En av frågorna som togs upp var att skapa en aktivitetspark, något som Framtid Fristad drivit. Alla partier var för en aktivitetspark och sa sig vilja driva frågan.

I kommunfullmäktiges budgetdebatt lade allianspartierna fram ett förslag om just detta, men när vi gick till omröstning röstade överraskande nog Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet emot förslaget och stoppade det med hjälp av Sverigedemokraterna. Hur kan de rödgröna och Sverigedemokraterna stå i Fristad och bedyra att de vill och ska jobba för ett förslag som de en och en halv vecka senare rösta emot?

Vänsterpartiets Ida Legnemark, som är ordförande i fritids- och folkhälsonämnden, refererade till och med under debatten till det besök Framtid Fristad gjort i nämnden för att presentera aktivitetsparken. Hon sa att det var ett ”jättebra initiativ, ett bra förslag”. Men när det kom till budgeten i kommunfullmäktige röstade hon emot förslaget.

Jag tycker att det är oärligt och oseriöst. Vad tycker ni, Fristadsbor?

Anna Svalander, Liberalerna