Insändare

Central tågstation ger mest nytta

Ove Lillestöl ,
Foto:Tomas Oneborg/SvD/TT

Svar till KD i Borås och debattartikeln "Bygg tågstationen vid Gässlösa, BT 4/10.

Det är sant att en station vid Gässlösa skulle innebära minimala ingrepp i staden. Men lika sant är att nyttan för Borås och dess näringsliv av en sådan station skulle vara nära nog minimal. Få av dagens 13 000 inpendlare till Borås har Gässlösa som slutdestination och det kommer sannolikt att gälla även när Götalandsbanan står färdig.

En station som inte är central skulle innebära längre restider och fler byten för dem som pendlar till Borås och därmed göra staden och dess arbetsgivare mindre attraktiva att pendla till. I förlängningen skulle det försvåra företagens kompetensförsörjning och inte innebära den arbetsmarknadsförstoring som Götalandsbanan bland annat syftar till.

När staten och staden nu står inför en av de största infrastrukturinvesteringarna på över 100 år är det viktigt att det regionala resandet mellan Västsveriges två största städer gynnas, och det förutsätter att Borås får en centralt placerad station. Att på marginalen minska investeringskostnaden med en station på Gässlösa eller på någon annan icke central plats, skulle innebära att färre västsvenskar utnyttjar Götalandsbanan och att nyttan med hela järnvägssatsningen därmed minskar.

Vi på Västsvenska Handelskammaren säger i vårt remissvar till Trafikverket att den kommande stationen i Borås måste placeras så centralt som möjligt. Ur den aspekten är en station placerad i tunnel under stadens centrum det bästa alternativet. På den punkten är vi således helt eniga med kommunstyrelsen.