Insändare

Bygg fler ställen att ladda elbilar på

Elbilar Artikeln publicerades

Fördelarna med elbilar jämfört med bilar med förbränningsmotor är många. Eldrift innebär mindre buller, renare luft och ökad säkerhet i stadsmiljön. Med förnybar el är elbilar också rätt väg att gå för att nå en fossilfri transportsektor. I dag finns 39 656 laddbara bilar i Sverige, men redan år 2020 förväntas den siffran ha mångdubblats. Förslag som miljözoner och bonus-malussystem visar tydligt vilket som är framtidens trafikslag. En förutsättning för en fortsatt ökning av elbilar är dock att det finns tillförlitlig laddinfrastruktur.

Bäst tillgång till laddning finns i Strömstad, som med 52 publika laddpunkter hamnar på första plats i länet i en sammanställning som Power Circle har gjort med hänsyn till antal laddpunkter per personbil. Näst bäst är Tanum med 24 laddpunkter. Borås hamnar först på plats 26 i rankningen. Att laddinfrastruktur har börjat byggas på flera håll i länet är bra men ansträngningen är inte tillräcklig.

Redan i dag finns 5 053 laddbara fordon i länet, vilket är en ökning med 54 procent jämfört med förra året. Drastiskt sjunkande kostnader för batterier pekar på att det inom några år finns en massmarknad för elbilar som med lägre drift- och underhållskostnad helt kommer att konkurrera ut fossildrivna bilar. Det är dags att kommunen tar sitt ansvar för att antalet laddpunkter ökar i samma takt.

Att använda ny teknik kan vara en utmaning. För att stötta elektrifiering av fordonsflottan har Power Circle gått samman med systerorganisationer i Danmark och Norge för ett gemensamt elbilssekretariat inom ramen för EU-programmet Interreg-ÖKS. Vi vill stödja kommunernas omställning till ett fossilfritt samhälle där utbyggnad av laddinfrastruktur är en viktig byggsten.

Fram till 9 november finns dessutom möjlighet att söka pengar från Klimatklivet, ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid. Bidrag från Klimatklivet kan täcka upp till halva investeringskostnaden för laddstationen.

Med såväl ekonomiskt som kunskapsmässigt stöd finns nu alla möjligheter att dra sitt strå till stacken för att regionens transporter ska bli mer miljövänliga.

Mazdak Haghanipour, projektledare, Skandinaviskt elbilssekretariat, sakkunnig om elfordon och laddinfrastruktur, Power Circle