Insändare

Borås stad stöder högskolans strävan

Insändare

Vi är övertygade om att ett universitet i Borås skulle förstärka forsknings- och innovationskraften i staden och regionen, och därmed möta företagens krav på kompetens, skriver Ulf Olsson och Annette Carlson.

Högre utbildning och forskning spelar precis som skolan en avgörande roll för vår förmåga att möta samhällets stora framtidsutmaningar. Det gäller vårt samhälle i stort och det gäller den enskilda kommunen.

Borås är en dynamisk och växande stad med handlingskraft och höga ambitioner, och därför är det självklart att Borås stad står bakom Högskolan i Borås strävan att bli universitet.

Det främsta skälet är att Västsverige behöver ett tredje universitet, utöver Göteborgs universitet och Chalmers. Att lyfta Högskolan i Borås markerar dessutom en kvalitets- utveckling och en anknytning till forskning och vetenskap som redan är ett faktum. Så hög är kvaliteten, och så stark är högskolans position i dag.

Ett självklart område för fortsatt utveckling är förstås det textila, där regionens historiska rötter går djupt, och där våra utåtriktade ambitioner skapat samarbeten i internationella institut och centrumbildningar. Det som en gång handlade om att leverera tyg, har i dag kommit att bli en kraft i en vidare samhällsutveckling.

I dag kan smarta textilier rena vatten, mäta hjärtslag och fånga solljus. Det är ett utvecklingsområde som ännu är i sin linda.

Smarta textilier står i fokus också för nytänkandet inom konstnärlig design och mode, där Borås redan har en ledande roll.

Vi ser spännande framtidsmöjligheter också inom till exempel energi- och miljösystem, logistik, handel och biblioteks- och informationstjänster.

Vi är övertygade om att ett universitet i Borås skulle förstärka forsknings- och innovationskraften i staden och regionen, och därmed möta företagens krav på kompetens. Det skulle också medverka till att fler unga människor vill leva och verka här, och att fler företag på motsvarande sätt ser sin framtid i Borås.

Ulf Olsson (S)

kommunstyrelsens ordförande, Borås

Annette Carlson (M)

kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Borås