Insändare

Borås stad borde renovera Bockaby

Dominika
Så här såg det ut i Bockaby innan det städades.
Foto:Andreas Carlsson
Så här såg det ut i Bockaby innan det städades.

Bockaby utanför Borås, är ett område som används flitigt av olika föreningar, allt från olika kulturella föreningar som anordnar exempelvis teater på området till föreningar som arrangerar nyktra nöjesarrangemang, såsom airsoft. Många av dessa grupper är ungdomsföreningar som får stöd ifrån Sverok och Kulturungdom. Bockaby är alltså ett aktivt område i kultursammanhang.

Vid arrangemang så städas dessutom området av de olika grupperna som hyr området, men ett problem som har funnits är tillresande ungdomar väljer att åka till Bockaby när det inte är arrangemang och som skräpar ned och har även åstadkommit skador på byggnader. Hade kommunen investerat i ett stängsel runt området så hade säkerligen dessa problem kunnat undvikas.

Själv är jag arrangör i en av dessa föreningar som brukar hyra området, vilket vi har gjort under de senaste åtta åren, och med tanke på hur uppskattat området är, så känns det väldigt tråkigt att läsa artiklar som argumenterar för att det ska rivas. 

I Borås saknas liknande möjligheter och en investering i Bockaby hade varit en mycket bättre lösning för de kulturföreningar som hyr området regelbundet, och skulle stärka nyktra ungdoms alternativ i kommunen. 

Förra året kom det till en stor insats från flera föreningar och grupper som hyr Bockaby, då man frivilligt städade området. Man samlades och röjde undan skräp från området, samtidigt som flera byggnader lagades och förstärktes. 

Jag och flera med mig, ser gärna att kommunen och allmänheten överväger möjligheterna som Bockaby ger för Borås kulturliv och för dess ungdomar. Ett renoverat Bockaby med stöd från kommunen skulle leda till bättre möjligheter för kommunens föreningar och dess ungdomar.