Insändare

Bevilja ledighet vid alla religiösa högtider

Religion Artikeln publicerades

Den 31 augusti meddelade Catrine Berglund, gymnasiechef på Sven Eriksonsgymnasiet i Borås, att skolan från och med nu inte medger ledighet vid olika sorters religiösa högtider och hänvisade att läsårstiderna gäller för alla. Detta förbud gäller samtliga elever på skolan.

Det är ingen nyhet att det svenska läsåret är utformat efter kristna högtider såsom jul, påsk och kristi himmelsfärd, och det är bara att konstatera att det innebär att kristna i Sverige inte behöver ansöka om ledighet för att få utöva sin tro fullt ut och samtidigt studera.

Detta medan icke-kristna inte kan göra detsamma, vilket är minst sagt beklämmande.

Enligt religionsfriheten ska varje individ i Sverige ha rätten att fritt få utöva sin religion, förutsatt att hen inte stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse. Dessutom säger artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna att varje människa har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Båda dessa anser jag att Berglund bryter mot.

Att icke-kristna som studerar i gymnasiet inte får utöva sin religion vid religiösa högtider, medan kristna har den möjligheten är inget mindre än strukturell diskriminering. Sven Eriksonsgymnasiet skriver själva på sin hemsida: ’’På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och av vår personal”. Ändå anser jag att skolan väljer att diskriminera icke-kristna. Situationen kan resultera i att elever väljer att skolka från skolan för att utöva sin tro eller att elever inte kan utöva sin tro, vilket kan resultera i psykisk ohälsa.

Enligt Skolverket har varje rektor själv rätten att bestämma vem som får ta ledigt eller inte. Därför är det endast Berglunds ansvar att se till att detta nu ändras. Framförallt för att se till att ingen elev på Sven Erikson ska bli diskriminerad på grund av sin religion, men också för att varje elev ska ha samma chans att få gå i skolan.

Jonathan Lindberg, språkrör Grön Ungdom Sjuhärad och Väst