Insändare

Beklagar upplevelse på akutmottagningen

Sjukvård Artikeln publicerades

I en insändare kritiserar Anna Jacobsson att hennes 98-åriga mamma blev liggande 7,5 timmar på Säs akutmottagning, utan mat eller dryck, för att sedan skickas hem sent på natten.

Till att börja med vill jag beklaga det som din mamma upplevde hos oss på akutmottagningen. Vi har rutiner för att erbjuda våra patienter smörgås och söt dryck och har som mål att ingen av våra patienter ska vistas så pass lång tid på mottagningen. Tyvärr har vi inte lyckats med det i detta fall.

Vi arbetar ständigt för att utvecklas och förbättras, för våra patienters skull. Det handlar både om att säkra vårdens kvalitet och att ge en god omvårdnad till ett stort antal sökande där ålder, tillstånd och medicinska behov varierar stort. Sköra äldre är en utsatt grupp som vi har särskilt fokus på. Vi drar lärdom av de brister du påtalar i vårt fortsatta arbete.

Sjukhusets resurser och uppdrag ger oss däremot inte möjlighet att skriva in en patient på en vårdavdelning om man inte av medicinska skäl behöver stanna över natten. Det gäller alla tider på dygnet. Vårt mål är alltid att skapa trygga hemgångar, för alla. Min förhoppning är att din mamma, trots tidpunkten på dygnet, upplevde det.

Du är varmt välkommen att söka mig via sjukhusets växel för fortsatt dialog. 

Katarina Zamac, läkarchef akutkliniken, Södra Älvsborgs sjukhus