Insändare

Behåll alla befintliga skolor i Svenljunga

Skola Artikeln publicerades

Angående framtidens skola och ny skolplan i Svenljunga kommun. Under många år har oron varit stor, med hot om nedläggningar, stängning och tomställande av lokaler. Detta har accentuerats de senaste månaderna och därför vill vi från vår sida klargöra vår ståndpunkt inför den politiska beslutsprocessen.

Den 3 oktober överlämnade barn- och utbildningsnämnden ett förslag om en långsiktig skolplan på remiss till de politiska partierna. Förslaget är konstruerat av barn- och utbildningsförvaltningen. I princip innebär planen att skolorna i Håcksvik, Mårdaklev. Mjöbäck, Holsljunga samt Hillared kommer att läggas ner.

Vi har en annan utgångspunkt när vi fattar beslut som gäller skolverksamheten. Vi menar att de som är bäst skickade att avgöra vad som är optimalt, är barnen och deras vårdnadshavare tillsammans med skolans personal.

Glöm inte att tjänstemännen och politikerna är till för medborgarna och inte tvärtom. Här är vårt principiella svar på frågan om långsiktig skolplan:

* Behåll alla befintliga skolor.

* Utgå från dessa som bas vid behov av förändringar.

* Påbörja snarast en långsiktig planering av reparationer, underhåll och ombyggnation av skolorna.

* Använd föräldraföreningar och byalag som samrådsparter.

* Väg in totalnyttan i beslutsprocessen.

Landsbygdspartiet oberoende i Svenljunga