Insändare

Att avgå från Svenbo blev vårt sista verktyg

Insändare
Redan hösten 2015 fick kommunstyrelsen indikationer från styrelseledamöter om att styrelsearbetet i Svenbo inte var tillfredsställande och under det kommande året var signalerna täta och starka, menar skribenterna.
Foto:Moa Carlsson
Redan hösten 2015 fick kommunstyrelsen indikationer från styrelseledamöter om att styrelsearbetet i Svenbo inte var tillfredsställande och under det kommande året var signalerna täta och starka, menar skribenterna.

Vi har i våra avsägelser påtalat problemen, och avsägelsen blev vårt sista verktyg, påpekar skribenterna.

De senaste årens händelser i Svenljunga kommuns kommunala bostadsbolag, Svenbo, och kommunstyrelsens ordförande osanna yttrande i BT, har tvingat undertecknade att klargöra den verkliga orsaken till de omfattande avhoppen från bolagsstyrelserna som skedde under 2016.

Kommunstyrelsens ordförande i Svenljunga, Stefan Carlsson (S), gjorde följande uttalande i BT 22/5: ”I stort sett hela styrelsen har bytts ut, och även vd har slutat. Den gamla styrelsen ägnade sig åt allt annat utom att ha kontroll över vad som skedde i bolaget.”

Vi undertecknade och tidigare styrelserepresentanter tar starkt avstånd från påståendet att styrelsen inte hade kontroll över bolaget. Sanningen är att vi inte hade möjligheten.

Redan hösten 2015 fick kommunstyrelsen indikationer från styrelseledamöter om att styrelsearbetet inte var tillfredsställande och under det kommande året var signalerna täta och starka. Trots dessa signaler valde Stefan Carlsson att ignorera saken och att ”hänga budbärarna” istället för att utöva sin uppsiktsplikt samt agera för bolagens och därmed kommunens bästa.

Revisionsrapporten vittnar om att det funnits brister såväl hos bolagens ordförande som dess vd. Under året har bolagens (som för övrigt har samma styrelse) ordförande bytts ut vars merit varit mångårig politisk vana. En enig styrelse begärde i september, i samband med ordförandebytet, att en kompetent ordförande med dokumenterad erfarenhet skulle tillsättas för att på så sätt få till ett konstruktivt styrelsearbete utan politiska aspekter. Trots denna begäran valdes en ordförande med mångårig politisk erfarenhet, utan några som helst kunskaper eller ens visioner om att föra en aktiebolagsstyrelses talan. Till på köpet åberopade denne kommunallagen i sin utövning, samt avfärdade till och med kritiken som ”klassförakt”.

Styrelsen har inte ”bytts ut”, tre av fem ledamöter samt två av fem suppleanter har valt att på egen begäran lämna styrelsen, med andra ord en majoritet. Vi har i våra avsägelser påtalat problemen, och avsägelsen blev vårt sista verktyg.

Carlssons uttalande ser vi som ett ”skott mot eget mål” då det som finns kvar av den styrelse han kritiserar är socialdemokrater, vi andra har tagit vårt ansvar, vi har avgått.

Den förra styrelseordföranden belönades för övrigt med en annan ordförandepost.

Thomas Carlsson

Benneth Lönnberg

Inge Salomonsson

f.d. ordinarie styrelseledamöter

Lars-Erik Eriksson

Urban Nylén

f.d. suppleanter