Insändare

Alla tjänar på ett tågstopp i Hillared

Järnväg Artikeln publicerades

En tågstation i Svenljunga kommun anser vi skulle ge vinster såväl för miljön som för bygdens tillväxt och utveckling. Och nu kommer tillfället som kan ge oss just denna chans att åka snabbt, bekvämt och på ett miljövänligt sätt, utefter Kust till kust-banan (Göteborg–Karlskrona). Låt oss inte missa denna chans.

I den så kallade ”Västtågsutredningen”, som kom i våras, rekommenderar Västra Götalandsregionen att öppna 13 nya stationer, förutsatt att kommunerna samtycker och planerar för en positiv utveckling i berörda tätorter. En av de 13 föreslagna stationerna är Hillared i Svenljunga kommun.

Centerpartiet, Miljöpartiet samt Kristdemokraterna i Svenljunga kommun har en gemensam motion på väg upp, där vi föreslår att kommunen ska ställa sig positiv till det föreslagna tågstoppet i Hillared.

Erfarenheter från bland annat Småland och Skåne visar att satsningar på tågstopp i mindre orter leder till ett ökat resurseffektivt resande, samt får en positiv inverkan på orternas utveckling.

Tranemo kommun jobbar förtjänstfullt för att tågstationer ska öppnas i Grimsås och Länghem. Nu hoppas vi att kommunfullmäktige bifaller vår motion så att även Svenljunga börjar arbeta för ett tågstopp i sin kommun.

Eva Johansson (C)

Barbro Johansson (C)

Lars Engström (MP)

Marianne Josefsson (MP)

Stig Nilsson (KD)

Fredrik Skott (KD)