Insändare

Äldrevården kan inte drivas som en industri

Äldrevård Artikeln publicerades

Det som har inträffat inom både äldre- och sjukvård är att arbetena ska utföras som inom industrin. Det som är av intresse är hur mycket som produceras och på snabbast möjliga tid. Det diskuteras inte längre om arbetet har en hög kvalité och ger en god och säker vård av utbildad personal, eller gör det möjligt för den äldre att fortfarande få vara en del av samhället.

Personalens scheman har gått tillbaka till 1970-talet, där man arbetade varannan helg men då hade ett fast schema. Personalen kunde umgås med familjen och planera sitt privatliv i form av kurser, resor och aktiviteter. Nu har det gått så långt att få vill tjänstgöra inom dessa verksamheter och arbetsgivaren Borås stad saknar vikarier. För att lösa denna ekvation går man ut och ber de anställda att ta fler helgpass med motiveringen att man inte behöver ta resurspass (behöver inte lämna verksamheten för att tjänstgöra på annan arbetsplats vid för hög grundbemanning).

Denna utpressning innebär att man kan få tjänstgöra flera helger i månaden och detta utan beordran och utan ekonomisk ersättning. Personal som ifrågasätter detta får till svar att ”det är bara att gilla läget” eller söka annat arbete.

Den minimala bemanningen innebär också att många arbetsuppgifter inte blir utförda och samlas på hög, vilket också skapar negativ stress hos de anställda. Vikarier som saknar utbildning skapar även en negativ stress för den ordinarie personalen som hela tiden måste se till att allt fungerar. Outbildad personal kan också innebära att vårdbehövande bemöts på ett felaktigt sätt och det skapar också merarbete för den ordinarie personalen. Extra känsligt inom demensvården.

Rapporten som ska skrivas inom verksamheten hinns inte med och schemaläggningen sker på fritiden. Det är en skrämmande framtid för alla äldre att inse att om det finns ett vårdbehov kommer detta vårdbehov att innebära förvaring. Det kommer inte att finnas vårdpersonal som har tid att trösta, hålla handen, ge en kram och många äldre kommer att dö ensamma utan någon som sitter hos dem.

Mer skrämmande är att Borås stad slösar våra skattepengar i form av ökade kostnader på Sobacken, värmeverk, kongresshus etcetera. Pengar som hade bidragit till fler tjänster, bättre löner, bra arbetsvillkor och lägre sjukskrivningar för de anställda inom Borås stad. Dessa pengar hade också bidragit till att som äldre känna att det finns ett värdigt och tryggt liv att se fram emot. Sammantaget hade alla vunnit på den ekvationen: äldre, vårdpersonal och Borås stad.

Nybliven pensionär