Insändare

Äldrevården blev rena förvaringen

Äldrevård Artikeln publicerades

Stoppa omgående nedmonteringen av äldreomsorgen i Borås stad. Vård och omsorg har blivit så lite vård som möjligt och där omsorgen är rena förvaringen av äldre och sjuka.

Stoppa alla dessa vansinniga tjänstemannaförslag som tydligen politikerna har antagit utan att bry sig om konsekvenserna. Borås stad hade 2016 ett av Sveriges bästa äldreboenden, Fagersro i Viskafors. Detta boende borde ha varit ett riktmärke för övriga vård- och äldreboenden. Men icke, istället raserades Fagersro fullständigt.

Under detta år har undertecknad sett hur ett trivsamt och välkomnande boende har förvandlats till en förvaringsplats, där oro och otrygghet råder. Ständiga personalneddragningar, personal som slutar, som mår dåligt, och personal som söker sig till andra kommuner. Det innebär att de boende inte får den vård och omsorg som de har behov av och rätt till.

När man väl får en plats på ett omsorgsboende är man i regel så dålig att behoven av vård ständigt ökar. En varm hand på armen, ett vänligt ord, omtanke och social gemenskap ingår inte längre i budgetarna och verksamhetsplanerna för äldreomsorgen. Där ingår att så lite personal som möjligt ska springa fortare och effektivare. Helst ska personalen ha fyra ben och fyra armar.

Det är en stor skam att Borås stad kan behandla våra äldre och sjuka och sin egen personal på detta hemska sätt. ”Ett gott liv var dag”, så hette väl ett projekt? Vad blev det av det? Tanken var väl en bättre vård av äldre och sjuka.

Som anhörig efterlyser jag information om de neddragningar som har föreslagits för Fagersros del, men som tydligen ska ske i smyg. Enligt uppgift ska information till anhöriga ges i november då alla neddragningar redan är genomförda.

Lägg ned alla förslag om personalminskningar. Vi behöver istället mer personal. Så till alla styrande, politiker som tjänstemän, kom ut till verkligheten.

Gunvor M Andersson