Insändare

Äldres tandhälsa en avgörande faktor

Insändare ,
Foto:Jessica Gow/TT

Tandhälsa ska inte bero på ålder eller den egna förmågan, menar Falco Güldenpfennig (KD).

Äldreomsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Det innebär att service, vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges från en helhetssyn på den enskilde. Våra äldre måste alltid stå i centrum inom äldreomsorgen. Tandvård ska inte bero på ålder eller den egna förmågan.

Möjligheten till god tandhälsa är en avgörande faktor för alla äldre. En god tandvård och munhygien är grunden för såväl näringsintaget som en långsiktigt god hälsa. Vi anser att Borås stad måste säkerställa att dels informera, dels medverka till att tandvården för äldre ger ökad livskvalitet.

Huvudansvaret för all tandvård åligger Västra Götalandsregionen, medan den totala omsorgen om våra äldre ligger på kommunen. Det gör att frågan ofta hamnar mellan stolarna.

Kristdemokraterna har länge drivit frågan lokalt om en förbättrad tandhälsa för våra äldre. Bland annat har vi genomfört seminarier tillsammans med regionen – där målet har varit att hitta lösningar på problemet med de äldres munhälsa.

I budget för 2018 redovisar Kristdemokraterna ett uppdrag att staden ska skapa förutsättningar för information och stöd till äldre beträffande tandvård och tandhälsa. Den nu sammanhållna vård- och äldrenämnden förväntas genomföra uppdraget omgående.

Falco Güldenpfennig

gruppledare för Kristdemokraterna