”Vi behöver satsa mer på personal i förskola/skola”

Herrljunga Artikeln publicerades
Ingemar Kihlström (KD) är fotograferad framför skolan i Hudene. ”Skolorna på landsbygden har jag engagerat mig för i alla år”.
Foto: Inger Melin
Ingemar Kihlström (KD) är fotograferad framför skolan i Hudene. ”Skolorna på landsbygden har jag engagerat mig för i alla år”.

Kristdemokraterna har idag 2 av de 31 platserna i kommunfullmäktige och styr Herrljunga i allians med C, M och KV. Ingemar Kihlström är förstanamn på KD-listan.

1) Vad fick dig att börja jobba politiskt?

För mig som Kristdemokrat utgör den kristna värdegrunden en bas som visar hur vi bör förhålla oss till varandra. Denna värdegrund är också en utgångspunkt för mitt politiska arbete för att bygga ett bättre och medmänskligare samhälle.

2) Vad är du mest stolt över att ha genomfört?

Jag är stolt över att vi lyckats bibehålla en decentraliserad skolstruktur med nyrenoverade skolor både i tätort och på landsbygd. Jag är också stolt över att detta kunnat ske med en kommunal ekonomi i balans och i kombination med satsningar på ökad personaltäthet, så att Herrljunga nu har Sjuhärads högsta lärartäthet i grundskolan, god måluppfyllelse samt en hög upplevd trygghet bland barn, elever och föräldrar både för grundskola samt förskola.

3) Vad är du mest besviken över att inte ha fått igenom?

Jag är besviken över att vi inte lyckades införa ett kommunalt vårdnadsbidrag för att öka familjernas valfrihet i vår kommun.

4) Din hjärtefråga?

God och värdig äldrevård med valmöjligheter både vad gäller boendeform och stöd. Utvecklande och trygga förskolor/ skolor där varje barn och elev blir sedd och kan utvecklas utifrån de förutsättningar de har. Vi behöver satsa ytterligare på att vår personal inom förskola/skola skall få tid och resurser för detta viktiga arbete och att detta kan ske i renoverade och ändamålsenliga lokaler i närhet till där familjerna bor. Det är också dags att få fart på vägsatsningarna i vår kommun.

5) Om du får fördela tio miljoner i kommunen, vart går de?

5 miljoner till skola/förskola , 4 mIljoner till äldreomsorg och IFO samt 0,5 miljoner till kommunutveckling riktat mot bostadsbyggande samt vägutredningar och 0,5 milj till övrig kommunal verksamhet.

Fakta

Ingemar Kihlström

parti: Kristdemokraterna

Ålder: 52 år

Bostadsort: Källeryd

Yrke: Inköpare på Autoliv Sverige i Vårgårda

Tidigare politiska uppdrag i kommunen: Utbildningsnämndens/Bildningsnämndens ordf. sedan 2005 , Kommunfullmäktigeledamot sedan 1998 , Ledamot Utbildningsnämnden/Bildningsnämnden sedan 2002, KS ledamot 1998-2002

Visa mer...