Småföretag på agendan på frukostmöte

Herrljunga Artikeln publicerades
Foto:
Företagare och representanter från Herrljunga kommun följer livesändningen från Stockholm innan en lokal diskussion vidtar.

Herrljungaföretagare på frukostmöte deltog via länk när Företagarnas vd Günther Mårder frågade ut näringsminister Mikael Damberg (S) om företagandets villkor.

I ivesändningen från Stockholm diskuterades bland annat att småföretag enligt rapporten Välfärdsskaparna bidrar till 29 procent av kommunernas skatteintäkter. I Herrljunga är den andelen till med något högre, nämligen 32 procent. Alla Sjuhäradskommuner utom Borås ligger över rikssnittet.

Mikael Damberg presenterade bland annat en lösning när det gäller sjukförsäkringen som går ut på att en egenföretagare garanteras en sjuklön som motsvarar sjuklönen i ett liknande jobb på öppna marknaden.

Efteråt svarade kommunstyrelsens ordförande Johnny Carlsson (C) och Moderaternas gruppledare Gunnar Andersson på frågor om Herrljunga.

– Viktigast för mig är att vi har en stabil grund att stå på, säger Johnny Carlsson. Prognosen visar att årets resultat blir ett överskott på 20 miljoner, men vi står inför stora utmaningar i form av investeringar i bland annat skolor och förskolor, samtidigt som vi ska följa kommunfullmäktiges krav på att självfinansiera våra investeringar. Det kommer vi inte att klara helt, utan vi måste låna en del.

– Viktigast i den kommunala politiken är samarbete, även med oppositionen som kan ha bra idéer, säger Gunnar Andersson. De viktigaste förutsättningarna för arbetsmarknaden är bra vägar och järnvägar. Att vara en järnvägsknut ger oss vissa fördelar.

Båda talade även om behovet av industrimark och industrilokaler. Herrljunga kommun kan behöva köpa strategisk mark.