Planer på ny brandstation i Annelund

Herrljunga Artikeln publicerades

Behovet har funnits länge. Nu utreds om brandstationen i Annelund ska renoveras eller rivas och byggas upp på nytt.

Inom några veckor räknar bygg- och miljöchefen Peo Wallner med att den utredning som hans förvaltning och tekniska förvaltningen gör om framtiden för brandstationen i Annelund, ska vara färdig.

?Problemen har funnits länge. Den läcker, är dragig, har dåliga personalutrymmen och är dyr i drift eftersom uppvärmningen är en oljepanna, sammanfattar Peo Wallner läget.

2004 avslöjade BT planerna på neddragningar inom deltidsbrandkåren i Annelund, något som fick ortens stora arbetsgivare T&A att gå i taket.

Utredningen som pågår nu ska också beakta stationens omfattning.

?Rent strategiskt så ligger ju Annelund närmare mitten av kommunen även om Herrljunga är huvudort. Dessutom arbetar vi över kommungränserna med våra grannar Ulricehamn och Vårgårda.

En påverkande faktor, är en förbättrad väg 183.

?Då skulle vi få större möjligheter att nå hela kommunen och då får man se över resurserna. Men tyvärr är inte vägfrågan något som Herrljunga rår över, konstaterar Peo Wallner.

Tidigare har man diskuterat med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om att flytta stationen till Ljung, där MSB har förråd, planer som gick i stöpet.

Frågan kvarstår dock hur Annelunds bristfälliga brandstation ska åtgärdas. Kostnadsberäkningarna planeras att tas med i 2011 års budget.