JO-kritik mot Herrljunga kommun

Herrljunga Artikeln publicerades
Herrljunga kommun får kritik av JO.
Foto: Anne Engström
Herrljunga kommun får kritik av JO.

Socialtjänsten i Herrljunga får kritik av Justitieombudsmannen (JO) för att ha lämnat ut en utredning med känsliga uppgifter till en 14-åring. Utredningen handlade om 14-åringen.

Socialtjänsten i Herrljunga gjorde själv an Lex Sarah-rapport när felet upptäcktes och handläggaren tog kontakt med 14-åringen som lämnade tillbaka utredningen.

14-åringen och hans mamma har haft kontakt med socialtjänsten sedan 2015. Under hela tiden har 14-åringen varit angelägen om att informeras, velat delta och velat få veta. Han bad om ett möte med handläggaren för att ta del av/läsa utredningen. Han ville ta med utredningen för att läsa den eftersom han behövde gå till skolan, men för att låta honom göra det hade det behövts ett medgivande av mamman. Mamman fick veta att utredningen hade lämnats till 14-åringen och tog kontakt med handläggare och enhetschef efter några dagar. Handläggaren bad 14-åringen att lämna tillbaka utredningen, vilket han gjorde.

Socialnämnden förklarar det inträffade med hård arbetsbelastning och svarar JO att handläggaren är erfaren och det inträffade är en engångshändelse.

JO riktar kritik mot handläggaren för att sekretessprövning inte har gjorts, men gör inga ytterligare påpekanden.