Herrljunga får nya gång- och cykelvägar

Herrljunga Artikeln publicerades
Vägbygget utmed väg 181/183 mot Borås kommer att pågå fram till sommaren.
Foto: Anne Engström
Vägbygget utmed väg 181/183 mot Borås kommer att pågå fram till sommaren.

Trafikverket bygger en ny gång- och cykelväg utmed väg 181/183 från Herrljunga centrum till Bergagärde.

Trafikverket bygger i samma projekt två nya gång- och cykelvägar i Herrljunga kommun. Sträckan Remmenedal–Herrljunga påbörjades först och sträckan Bergagärde–Herrljunga därefter. Byggstarten var i september 2017 och sedan pågår byggnationen fram till sommaren 2018.

Tanken är att de nya gång- och cykelvägarna längs väg 181 och väg 181/183 ansluts till gång- och cykelnätet i Herrljunga tätort, som leder in till Herrljunga centrum.

Den nya GC-vägen ska öka säkerheten.
Foto: Anne Engström
Den nya GC-vägen ska öka säkerheten.

Västra Götalandsregionen har gjort en stråkstudie i samarbete med Trafikverket som resulterat i en åtgärdsplan. Syftet är att motverka flaskhalsar, förbättra tillgängligheten och att separera oskyddade trafikanter från biltrafik längs väg 181.

Vägplanerna för de båda sträckorna, Remmenedal–Herrljunga och Bergagärde–Herrljunga, vann laga kraft under mars 2017.