Fortsatt tillstånd - men med villkor för Gimranäs

Hudene Artikeln publicerades
Gimranäs
Foto: BT/Arkiv
Gimranäs

Gimranäs har fått fortsatt tillstånd att hantera en formaldehydprodukt, men länsstyrelsen sätter villkor för tillståndet.

Länsstyrelsen anser, i likhet med miljöförvaltningen på Herrljunga kommun att det har funnits allvarliga brister i företagets rutiner kring särskilt farliga kemiska produkter. På grund av bristerna begränsas tillståndet till två år.

Villkoret för tillståndet är att bolaget måste lämna uppgift till kommunens miljökontor varje år om föregående års försäljning av produkten Inter Formaldehyde 37 %, som innehåller formaldehyd och metanol. Produkten klassas som särskilt farlig kemisk produkt och används som desinfektionsmedel.