Förslaget: starta ett äldrecenter

Herrljunga Artikeln publicerades
Björn Wilhelmsson (S) har motionerat till Herrljunga kommunfullmäktige om ett äldrecenter.
Foto: Anne Engström
Björn Wilhelmsson (S) har motionerat till Herrljunga kommunfullmäktige om ett äldrecenter.

Herrljunga har en hög andel äldre jämfört med riksgenomsnittet. Därför vill S att det startas ett aktivitetscenter för kommunens äldre på Hemgården.

Herrljunga har cirka 22 procent äldre jämfört med 19 procent i riket som helhet.

I en motion till kommunfullmäktige förklarar Björn Wilhelmsson (S) idén. Med en åldrande befolkning krävs kommunala insatser för att ge de äldre invånarna ett aktivt åldrande, förebygga ohälsa och därmed minska behovet av andra kommunala insatser, exempelvis inom äldreomsorgen.

På ett aktivitetscenter på Hemgården kan föreningar och frivilliga ordna aktiviteter och man kan erbjuda gemensam fika.