Förslag: fler datorer till skolan

Herrljunga Artikeln publicerades
Foto: Gorm Kallestad/Scanpix, TT

Alla elever i grundskolan i Herrljunga kommun borde ha en egen dator, tycker en Herrljungabo som har skrivit ett medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Herrljunga kommun har valt att förse de äldre eleverna med datorer först och troligen får snart sexorna datorer. Förslagsställaren anser att det gör att de yngre eleverna halkar efter inför framtidens krav på kompetenser och färdigheter.

Han föreslår därför att alla elever i grundskolan senast höstterminen 2018 ska förses med en skoldator och att förskolorna har minst en dator per tre elever. Han föreslår även några enkla program och molnbaserade verktyg för skolarbetet.