Förskolebarn smittade efter bondgårdsbesök

Herrljunga Artikeln publicerades

Barn och vuxna på en förskola i Herrljunga smittades i maj av kampylobakter efter att ha druckit opastöriserad mjölk under ett bondgårdsbesök.

Efter att Statens veterinärmedicinska anstalt analyserat prover från gårdens nötkreatur fann man samma bakteriestam av kampylobakter som gjorde att nio personer, varav sju barn, i Herrljunga insjuknade i maj månad.

Nu går Livsmedelsverket ut och varnar för att dricka opastöriserad mjölk, särskilt barn och äldre som har sämre immunförsvar.

– Vi tycker inte att man ska dricka opastöriserad mjölk, men vi kan inte förbjuda det eftersom det ingår som råvara i flera traditionella svenska maträtter, säger Åsa Rosengren på Livsmedelsverket.

Att mjölkkor och andra djur har kampylobakter i sitt tarmsystem är inget ovanligt. När man pastöriserar, hettar upp mjölken, tar man död på mikrober, svamp och bakterier som kan finnas där.

– Från allra första början infördes pastörisering av mjölk för att minska tuberkulosspridning, säger Gunilla Ockborn, smittskyddsläkare på Säs.

Förutom kampylobakter kan opastöriserad mjölk även innehålla Ehec-bakterier.

– Det finns massor av olika utbrott som varit kopplade till opastöriserad mjölk. I det här fallet har man serverat barn, som sedan blivit sjuka, och det är inte alls bra, säger Åsa Rosengren på Livsmedelsverket.

Kampylobakter hos människor behandlas vanligen inte alls. Efter en vecka försvinner symtomen normalt. Bara i sällsynta fall behöver det behandlas med antibiotika.

– Men det är ofta jobbigt ett par dagar med starkt ont i magen och diarréer, säger smittskyddsläkare Gunilla Ockborn.

Även om Livsmedelsverket inte kan förbjuda försäljning av opastöriserad mjölk så har man lagt ett förslag som innebär att det i framtiden bara ska få säljas tillsammans med någon form av varningstext.

– I samband med att man köper mjölken ska man också informeras om riskerna, det kanske blir i form av något blad eller så, det är vi inte klara med än. Förslaget har gått ut under våren och är nu ute på remiss, säger Åsa Rosengren.

Men att barngrupper dricker spenvarm mjölk under bondgårdsbesök vill hon ska upphöra omedelbart.

– Åker man ut till en bondgård inom skola och förskola ska man vara väldigt noga med att ha god handhygien. Och vi avråder starkt ifrån att låta barnen testa mjölken.