”Det saknas privat hemtjänst och privat äldreboende”

Herrljunga Artikeln publicerades
Gunnar Andersson (M) är fotograferad framför sitt hem i Mjäldrunga. ”Allt handlar inte om centralorten”.
Foto: Inger Melin
Gunnar Andersson (M) är fotograferad framför sitt hem i Mjäldrunga. ”Allt handlar inte om centralorten”.

Nya moderaterna har fyra av de 31 platserna i Herrljunga kommunfullmäktige. M leder kommunen i ett samarbete med C, KD och KV. Gunnar Andersson är förstanamn på M-listan.

1) Vad fick dig att börja jobba politiskt?

Orättvisor mot de som inte kunde föra sin egen talan. Den ilska som uppstod när jag sökte få kontakt med företrädare som sköter om växelvården för äldre eller avlastning för närstående. När jag hänvisats till 12 personer och slutligen kopplades tillbaka till den första person jag pratade med. Detta hände i mitten av 1980-talet, jag skulle då bli uppringd av ansvarig men detta har inte hänt ännu...

2) Vad är du mest stolt över att ha genomfört?

Jag var med och jobbade för att Herrljunga skulle få en egen gymnasieskola (Kunskapskällan). Ett beslut fattades, om jag minns rätt, i en bred politisk enighet. Dit vi skickade våra gymnasieelever före den tiden var kostsamt för oss och vi tyckte då att vi utnyttjades. Tror fortfarande att möjligheten att erbjuda gymnasiestudier är en stor tillgång.

3) Vad är du mest besviken över att inte ha fått igenom?

Att frågan om fler privata alternativ inte drivits hårdare och att det inte finns privat hemtjänst och äldreboende.

4) Din hjärtefråga?

Alternativa former till den kommunala driften inom flera områden där så är möjligt. Lokalproducerat livsmedel i verksamheterna.

5) Om du får fördela tio miljoner i kommunen, vart går de?

Ökad bemanning. Det behövs både i äldreomsorgen och skola och barnomsorg.

Fakta

Gunnar Andersson

Parti: Nya Moderaterna

Ålder: 65 år

Bor: Mjäldrunga

Yrke: Företagare inom jord- och skogsbruk, åkerinäring och handel

Tidigare uppdrag i Herrljunga kommun: kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, ordförande i KF:s valberedning, tidigare vice ordförande i utbildningsnämnden.

Visa mer...