Bro över Nossan stängs av

Herrljunga Artikeln publicerades
Foto: Inger Melin

Den 29 oktober fram till 21 december kommer bron över Nossan, Storgatan, att stängas av.

Herrljunga

Väg 1933, vid entrén till hembygdsgården på Haraberget, stängs av i för renovering. Avstängningen flyttas fram en vecka i tiden mot vad man tidigare sagt, med start 29 oktober (v. 44) men med samma sluttid som tidigare, 21 december.

Gång- och cykeltrafikanter kan fortsatt ta sig över bron. Övrig trafik får ta sig runt via väg 181/183.

Arbetet är beställt av Trafikverket och i det ingår byte av tätskikt, ny beläggning samt åtgärder av räcke. Informationsskyltar sätts upp i anslutning till bron inom kort.