Emma Hartelius har klimatberäknat verksamheten på sin gård. Den uppåtgående gula stapeln visar skogsbrukets positiva klimatpåverkan och den nedåtgående röda visar köttproduktionens negativa koldioxidpåverkan. Den blåa stapeln visar nettopåverkan om man tittar på både köttproduktionen och skogsbruket.
Foto:

Detta innehåll är exklusivt för dig som är prenumerant