Ambitiös ny kostpolicy i Herrljunga

Herrljunga Artikeln publicerades
Foto:Jan Pettersson

Den nya kostpolicy som Herrljunga kommunfullmäktige antog häromdagen innehåller flera punkter som reglerar matens kvalitet, men även en ambition att öka andelen närproducerad mat.

– Maten är en fråga som berör många av kommunens invånare. Den mat kommunen serverar är en stor del av den mat barnen äter och det är hundra procent av det de äldre äter. Vi är en landbygdskommun och bör kunna lägga ribban högt, säger Andreas Molin (C).

Andreas Molin presenterade flera tilläggsförslag till kostpolicyn som Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Kommunens Väl tagit fram. De hade även diskuterats i kommunstyrelsen, men fick inte tillräckligt gehör där.

Tilläggen gäller att 1) kött och mjölk ska komma från djur som fötts, levt och slaktats enligt svensk djurlagstiftning, 2) öka andelen svenskproducerad mat, 3) öka andelen närodlad och närproducerad mat, 4) fisk som serveras ska komma från hållbara bestånd, 5) barn i förskola, skola och fritidshem ska inte serveras insjöfisk eller fisk från Östersjön, 6) maten som serveras ska innehålla så få tillsatser som är praktiskt möjligt, 7) andelen ekologiska livsmedel ska fortsätta öka och inte understiga 50 procent från och med 2019, men andelen ekologiska livsmedel får inte öka på bekostnad av målet att öka andelen närproducerad mat, 8) produktion och upphandling ska ske till marknadsmässig kostnad.

Policyn har varit uppe för beslut i kommunfullmäktige förut, men skickats tillbaka till tjänstemännen för omarbetning enligt de punkter som ledamöterna velat få med.

– Det förslag som tagits fram och reviderats efter våra synpunkter blir bättre och bättre, men kan bli ännu bättre sade Elin Hegg (MP) som stöttade Andreas Molins förslag.

Elin Hegg ville även ha med en punkt i policyn om att välja smör i stället för margarin, men fick mothugg.

Gunnar Andersson (M) och Ingemar Kihlström tyckte att man inte skulle gå ner till den detaljnivån, utan låta måltidspersonalen avgöra sådant.

– Vi politiker ska måla med den breda penseln, sade han.

Lennart Ottosson (KV) tyckte att margarin är bättre än smör för hälsan.

– Låt oss slippa smör på smörgåsarna, där hör det inte hemma ur folkhälsosynpunkt, sade han.

Andreas Molins ändringsförslag antogs av kommunfullmäktige, medan Elin Heggs förslag avslogs.