Gammelgäddan

Fiskeligan Artikeln publicerades

Gammelgäddan

Fisk: Gädda

Vikt (kg): 8,9

Längd (cm): 112

Fångstdatum: 11-06-04

Fångstmetod: kastmete med mört

Vattendrag: Stockasjön, Gesebol

Fiskarens namn: Ulf Bülow

Adress: trävägen 2

Postnummer/hemort: 517 36 Bollebygd

Telefon: 033-285504

Vittne (namn och tel.nr.): Marianne Bülow 033-285504