2 stora abborrar

Fiskeligan Artikeln publicerades

2 stora abborrar

Fisk: abborrar

Vikt (kg): 720gr, 550

Längd (cm): 41cm, 40cm

Fångstdatum: 110709

Fångstmetod: metspö med mask

Vattendrag: sjö

Fiskarens namn: anton pohlin

Adress: hagalyckan

Postnummer/hemort: 51195 öxabäck

Telefon: 0320-59018

Vittne (namn och tel.nr.): christina pohlin