Debatt

Vindkraftbolag konfiskerar mark

Debatt Artikeln publicerades

Göteborgs Energi vill bygga 16 - 20 vindkraftverk i Od - Fänneslunda. Det samråd som Göteborgs Energi kallat till var inget samråd, utan liknade mer ett Öppet hus, anser Nätverket för Human Vindkraft i Od.Just nu pågår en samrådsperiod då många av kommunens funktioner har semester. Det jobbas inte med frågan och när alla är på plats igen är samrådsperioden över. Därför har vi bestridit att ett samråd skett, skriver Christina Glad. M

Göteborgs Energi avser att lämna in en tillståndsansökan till Länsstyrelsen för att bygga vindkraftsparker i Od-Fänneslunda i Herrljunga kommun. Just nu pågår samrådsperiod för alla berörda som avslutas den 17 augusti 2012.
Det är viktigt att Herrljunga kommun yttrar sig innan samrådstiden går ut eftersom det annars kan tolkas som ett ”tyst medgivande” och man förväntas godkänna vindkraftsetableringen, då området som utpekats för verken inte finns med i Herrljunga Kommuns vindkraftsplan.
Göteborgs Energi kallade till samråd i Od, Sockengården 19 juni. Detta var inget samråd utan ett Öppet Hus. Människor kom och gick utan någon egentlig diskussion. Ett samråd är ett tillfälle där alla tillsammans diskuterar ett ärende under en begränsad tid. Det var omöjligt för GBG Energi att ge all muntlig information som förtydligande till alla besökande. Det pågår just nu en samrådsperiod då många av kommunens funktioner har semester. Det jobbas inte med frågan, man har inga beslutsmöten och när alla är på plats igen är samrådsperioden över. Därför har vi bestridit att ett samråd skett.
Vi som bor i Od-Fänneslunda känner en djup oro och förtvivlan över Göteborgs Energis önskan att bygga vindkraftsparker i vårt närområde. GBG Energi avser att söka tillstånd för 16-20 stycken vindkraftverk hos Länsstyrelsen med en maxhöjd på 225 meter (cirka dubbelt så högt som Lisebergstornet.) Många fastigheter kommer att få verken 750 meter från bostadshus och uteplatser. Skuggor från så höga verk når 3000 meter.
Risken är stor att landsbygden avfolkas och kommunen går miste om skatteintäkter. Det anses för dyrt att bygga vindkraftsparker till havs och ödemarker, därför vill man bygga på landsbygden. Vindkraftsparker kan byggas intill befintliga motorvägar, industriområden och stora kalhyggen där människor inte störs. Området runt Od/Alboga-Fänneslunda är känt för sitt engagemang i olika sammanhang. Bland annat har man kartlagt gamla torp just där GBG Energi vill placera vindkraftsverk. Människor kommer från städer för att uppleva tystnaden och lugnet.
Enligt GBG Energi skulle en vindkraftspark ge sysselsättning. När frågan ställdes vid ett möte, svarade GBG Energi att det kan handla om snöröjning. Under uppbyggnaden använder GBG Energi egna kontakter. All personal som underhåller verken kommer utifrån, utanför kommunen. Företaget måste bredda och dra nya vägar mitt i skogen som är minst 5 meter breda. Det är inte infrastrukturförbättring, det är att förstöra naturområden. Master, mobila bredband och mobiltelefoni får kraftiga störningar som inte återställs.
Det är ytterst få som är intresserade av att köpa andelar i vindkraftverk eftersom risken är stor för konkurs när elpriserna sjunker. De som köper är andra stora företag långt bort?
Om man bygger upp vindkraftverksparker som förstör för de närboende och de är jaktmarksinnehavare, hur villiga är de att arrendera ut sina marker till jaktlag?
En fastighet som får en hög årlig inkomst av vindkraftsverk kan stiga i värde, men en fastighet som inte får inkomst av verken utan bara får verken in på knuten sjunker naturligtvis i värde enligt GBG Energi. Det är inte okej att stora företag i princip konfiskerar mark och tomtområden för närboende.