Debatt

Vill starta gymnasial spetsutbildning inom e-handel

Debatt ,

Av all svensk e-handel passerar över 40 procent Borås och det är en mycket viktig del av näringslivet som vi vill stärka, skriver Morgan Hjalmarsson och Andreas Cerny.

Företagen i Boråsregionen söker med ljus och lykta efter personal med kompetens inom logistik och e-handel. Det är inte helt lätt att hitta och därför föreslår Liberalerna att utbildningsnämnden inrättar en spetsutbildning på gymnasiet inom logistik och e-handel, där vi tar tillvara de styrkor Borås har på området. En sådan utbildning skulle inte bara ge företagen i vår region bättre förutsättningar, den skulle också kunna stärka högskolans profil och Borås varumärke och roll som ledande region inom e-handel och logistik.

Av all svensk e-handel passerar över 40 procent Borås och det är en mycket viktig del av näringslivet som vi vill stärka. När vi träffar företag är frågan om att finna rätt arbetskraft ofta en av de viktigaste och där ser vi att Borås stad har möjligheter att agera.

En spetsutbildning handlar om att ge elever en möjlighet att redan på gymnasiet skaffa sig ett fördjupat kunnande inom sina profilämnen. Vi har i Borås stad en sådan spetsutbildning och det är entreprenörsprogrammet vid Sven Eriksonsgymnasiet. Det är ett uppskattat program som ger mycket kvalificerade studenter till våra företag. Vi vill enligt samma modell skapa en profil riktad mot e-handel och logistik. För en sådan utbildning har vi goda förutsättningar med väl upparbetade kontakter med näringslivet och med högskolan.

Borås är Sveriges ledande stad inom textil och mode. E-handelsstaden Borås, en förening med branschföretag, vill utveckla regionen och visionen är att Borås ska vara ”Nordens självklara handelsnav”. Vi delar och tror på den visionen. Vi vill att Borås ska vara drivande och skapa sig sin egen framgång. Ett sätt att göra det är att stärka förutsättningarna för utbildning i regionen och vi är övertygade om att en spetsutbildning inom e-handel och logistik är ett viktigt steg att ta.

Morgan Hjalmarsson (L)

kommunalråd

Andreas Cerny (L)

1:e vice ordförande i utbildningsnämnden